1. pi

  pi, π, beteckning för förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter (eller mellan dess area och kvadraten på radien).

 2. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 3. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.

 4. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 5. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 6. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.

 7. konsumtion

  konsumtion, slutlig användning (förbrukning) av varor och tjänster.
 8. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.

 9. Ramadan

  Ramadan, den nionde månaden i det islamiska månåret, högtidlighållen som fastemånad (se fasta).

 10. hiphop

  hiphop, ungdomsrörelse som inbegriper breaking, rapping (se rap), scratching (att diskjockeyn med handen tvingar skivtallriken fram och tillbaka, varvid ett skrapande ljud åstadkoms) och graffiti.