1. Nämnden för statligt stöd till trossamfund

  Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, statlig myndighet som ger stöd till trossamfund i form av organisationbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.
 2. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 3. gemensam nämnare

  gemensam nämnare, heltal som utgör en gemensam multipel till två nämnare till två givna bråk.
 4. naturrätt

  naturrätt, rättslära enligt vilken det finns rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och nedlagda i människans natur och som står över de lagar som stiftats av människor.
 5. byråkrati

  byråkrati, ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen.
 6. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 7. etiska nämnder och kommittéer.

  etiska nämnder och kommittéer. Efter andra världskrigets slut ställdes en del läkare inför rätta för att ha utfört oetiska experiment på människor i koncentrationsläger.

 8. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 9. Mikis Theodorakis

  Theodorakis, Mikis, född 29 juli 1925, död 2 september 2021, grekisk tonsättare och politiker.

 10. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.