1. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.

 2. konsumtion

  konsumtion, slutlig användning (förbrukning) av varor och tjänster.
 3. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 4. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 5. Yrkesetiska nämnden

  Yrkesetiska nämnden, organ inom Svenska Journalistförbundet som sedan början av 1970-talet har till uppgift att övervaka journalisternas yrkesregler och se till att journalisterna värnar om yrkets integritet och goda namn.
 6. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.
 7. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.

 8. utskott

  utskott, ett organ (kommitté eller avdelning) inom en församling med uppgift främst att bereda ärenden inför beslut.
 9. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 10. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.