1. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 2. Lars Gyllensten

  Gyllensten, Lars, född 12 november 1921, död 25 maj 2006, författare, prosektor (biträdande professor) i histologi vid Karolinska Institutet 1955–73, ledamot av Svenska Akademien från 1966 (anmälde utträde 1989), dess ständige sekreterare 1977–86, ledamot av Svenska Akademiens Nobelkommitté 1968–87, ledamot av Nobelstiftelsen från 1979, dess ordförande 1987–93.
 3. litteraturtidskrift

  litteraturtidskrift, kulturtidskrift som inriktar sig på att publicera skönlitterära bidrag eller diskutera och analysera sådana texter i form av artiklar och recensioner.
 4. Paris

  Paris, huvudstad i Frankrike och i regionen Île-de-France.

 5. fotosättning

  fotosättning, grafisk teknik där den typografiskt behandlade texten framställs på film eller ljuskänsligt papper för vidare reproteknisk bearbetning till tryckplåt för offset, djuptryck eller annat förfarande.
 6. lås

  lås, mekanisk anordning som fäster och förseglar en öppningsbar del, dörr, till en fast del, karm.
 7. zoologi

  zoologi, vetenskapen om djuren.
 8. Paulus

  Paulus, med det judiska namnet Saul, född cirka 4 f.Kr., död cirka 62 e.Kr., apostel, missionär och nytestamentlig författare, näst Jesus den mest framträdande gestalten i Nya Testamentet och urkyrkan.

 9. Edda

  Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.
 10. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.