1. syfilis

  syfilis, lues, infektionssjukdom som i allmänhet smittar genom samlag.
 2. Alexandria

  Alexandria, arabiska al-Iskandarīya, stad i norra Egypten, 200 km nordväst om Kairo.

 3. Carl von Linné

  Linné, Carl von, före adlandet 1757 Carl (Carolus) Linnæus, född 13 maj (gamla stilen, motsvarar 23 maj enligt nya stilen) 1707, död 10 januari (nya stilen) 1778, naturforskare.

 4. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.

 5. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater sedan 2020).

 6. botanik

  botanik, läran om växterna.
 7. Anderna

  Anderna, spanska Cordillera de los Andes, system av bergskedjor utmed Sydamerikas västsida; längd 7 500 km (jordens längsta bergskedja), maximal bredd 650 km.
 8. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 9. vattenreglering

  vattenreglering, planerade, oftast regelbundna, ingrepp i naturliga vattensystem med hjälp av regleringsdammar eller andra tekniska anordningar.
 10. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.