1. arabisk litteratur.

  arabisk litteratur. Den arabiska litteraturen – från 500-talet till vår egen tid – är svår att överblicka.
 2. Hallandsåstunneln

  Hallandsåstunneln, Hallandsåsprojektet, 8,6 km lång järnvägstunnel genom Hallandsåsen i nordvästra Skåne, invigd 2015.
 3. molekyl

  molekyl, atomer sammanbundna med kemiska bindningar till en självständig enhet som kan särskiljas i gas eller kondenserad fas, t.ex. vätemolekylen, H 2, och vattenmolekylen, H 2O.
 4. flagga

  flagga, duk av symbolisk innebörd avsedd att hissas på en stång eller ombord på fartyg på en motsvarande anordning.
 5. Axel Johnson Gruppen AB

  Axel Johnson Gruppen AB, Stockholm, familjeägd företagsgrupp som bedriver affärsverksamhet genom fyra helägda koncerner på marknader världen över med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj.
 6. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 7. socialt arbete

  socialt arbete, organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer.
 8. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 9. filmbranschen

  filmbranschen, den kommersiella verksamhet som omfattar inspelning, bearbetning, förvärv, distribution, visning, försäljning och uthyrning av i första hand långfilm, men också kortfilm och beställningsfilm.
 10. Hansan

  Hansan, Hanseförbundet, från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet ett merkantilt och politiskt förbund mellan tyska köpmän och städer i nordsjö- och östersjöområdena.