1. Västra Götalands län

  Västra Götalands län, län i västra Sverige.

 2. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 3. boxning

  boxning, knytnävskamp mellan två personer efter bestämda regler.
 4. Dagens Nyheter

  Dagens Nyheter, DN, oberoende liberal daglig morgontidning, utgiven i Stockholm.
 5. Kungliga Operan

  Kungliga Operan, Operan, opera- och balettinstitution i Stockholm som drivs av det statliga Kungliga Operan AB; för Kungliga Operans officiella namn genom åren, se tabell.

 6. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 7. bibliotek

  bibliotek, en på visst sätt ordnad samling av böcker, tidskrifter, handskrifter eller andra dokument som i allmänhet förvaras i för ändamålet anpassade lokaler och sköts av speciell personal; termen används även om själva lokalen.
 8. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 9. pappersmasse- och pappersindustri

  pappersmasse- och pappersindustri, de delar av skogsindustrin som tillverkar pappersmassa och papper av olika kvaliteter.
 10. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.