1. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 2. bibliotek

  bibliotek, en på visst sätt ordnad samling av böcker, tidskrifter, handskrifter eller andra dokument som i allmänhet förvaras i för ändamålet anpassade lokaler och sköts av speciell personal; termen används även om själva lokalen.
 3. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 4. pappersmasse- och pappersindustri

  pappersmasse- och pappersindustri, de delar av skogsindustrin som tillverkar pappersmassa och papper av olika kvaliteter.
 5. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 6. Försvarsmakten

  Försvarsmakten, före 1975 Krigsmakten, den myndighet som ansvarar för Sveriges militära försvar.
 7. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.