1. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.
 2. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.

 3. utskott

  utskott, ett organ (kommitté eller avdelning) inom en församling med uppgift främst att bereda ärenden inför beslut.
 4. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 5. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 6. friktion

  friktion, motstånd mot glidning mellan två kroppar i kontakt.
 7. ABBA

  ABBA, popgrupp bestående av Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid (Frida) Lyngstad, bildad 1972 under gruppnamnet Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid.

 8. ytspänning

  ytspänning, fysikaliskt fenomen som uppstår i gränsytan mellan två faser beroende på skillnaden i energi mellan molekylerna vid ytan respektive fasens inre.
 9. nebulosa

  nebulosa, moln av gas eller stoft som förekommer i rymden mellan stjärnorna eller som diffust hölje kring vissa stjärnor.
 10. laissez-faire

  laissez-faire, inom ekonomin en uppfattning enligt vilken individer och företag fritt bör få besluta, utan inblandning av staten, hur de ska använda sina resurser för att samhällsekonomin ska fungera bäst.