1. Dagens Nyheter

  Dagens Nyheter, DN, oberoende liberal daglig morgontidning, utgiven i Stockholm.
 2. araber

  araber i modern mening utgör majoritetsbefolkningen inom den så kallade arabvärlden, vilken består av Arabförbundets 22 medlemsstater, 436 miljoner (2020), och minoritetsbefolkning i ytterligare ett antal länder – sammanlagt cirka 450 miljoner.

 3. Kungliga Operan

  Kungliga Operan, Operan, opera- och balettinstitution i Stockholm som drivs av det statliga Kungliga Operan AB; för Kungliga Operans officiella namn genom åren, se tabell.

 4. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 5. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 6. pappersmasse- och pappersindustri

  pappersmasse- och pappersindustri, de delar av skogsindustrin som tillverkar pappersmassa och papper av olika kvaliteter.
 7. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.

 8. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 9. Försvarsmakten

  Försvarsmakten, före 1975 Krigsmakten, den myndighet som ansvarar för Sveriges militära försvar.
 10. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.