1. Akropolis

  Akropolis, staden Athens forna skyddsborg.

 2. daggmaskar

  daggmaskar, Oligochaeta, klass ringmaskar med ca 3 000 arter, varav 100 i Sverige, såväl på land som i sötvatten och i havet.
 3. romersk rätt

  romersk rätt, den rättsordning i det antika Rom som från en relativt primitiv sedvanerätt utvecklades till ett av den västerländska civilisationens främsta rättssystem.
 4. gemensam nämnare

  gemensam nämnare, heltal som utgör en gemensam multipel till två nämnare till två givna bråk.
 5. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.

 6. fenomenologi

  fenomenologi, läran om det som visar sig för medvetandet.
 7. socialpsykologi

  socialpsykologi, gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade.

 8. skräcklitteratur

  skräcklitteratur, litteraturgenre.

 9. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 10. individ

  individ, inom biologin produkten av en befruktad äggcell hos högre djur. Hos lägre djur och växter är begreppet individ ofta mycket svårdefinierat.