1. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person.
 2. ö

  ö är ett landområde som har vatten på alla sidor.
 3. science fiction

  science fiction är böcker, tecknade serier eller filmer om framtiden, särskilt om en framtid som är tekniskt mycket mer utvecklad än världen i dag.
 4. konstsaga

  konstsaga är en saga som en författare själv hittat på och skrivit.
 5. patriark

  patriark är ett ord för tre stamfäder till folket israeliterna i Bibeln.
 6. teknik

  teknik är ett ord för allt som hör till människans tillverkning och användning av verktyg, maskiner, apparater, byggnader och andra konstruktioner.
 7. purim

  purim är en högtid inom judendomen.

 8. Kanaan

  Kanaan var namnet på ett område vid Medelhavet i Palestina, Syrien och Libanon under forntiden.

 9. fördrag

  fördrag är en skriftlig överenskommelse mellan två eller flera länder som representanter för länderna har undertecknat.
 10. kvantmekanik

  kvantmekanik är ett slags bild eller föreställning, kort sagt en teori, om atomernas, molekylernas och atomkärnornas värld.