1. nämnare

  näm`nare subst. ~n äv. nämnarn, plur. ~, best. plur. nämnarna ORDLED: nämn-ar-en
  Svensk ordbok
 2. nämnande

  näm`nande subst. ~t ~n ORDLED: nämn-and-et
  Svensk ordbok
 3. nämna

  näm`na verb nämnde nämnt, pres. nämner ORDLED: nämn-er SUBST.: nämnande
  Svensk ordbok
 4. nämnvärd

  näm`nvärd adj. nämnvärt ORDLED: nämn--värd
  Svensk ordbok
 5. liknämnig

  li`knämnig adj. ~t ORDLED: lik--nämn-ig
  Svensk ordbok
 6. kedjebråk

  kedjebråk [çä`d- el. çe`d-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kedje--bråk-et
  Svensk ordbok
 7. nämnbar

  näm`nbar adj. ~t ORDLED: nämn-bar
  Svensk ordbok
 8. bråkstreck

  brå`kstreck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bråk--streck-et
  Svensk ordbok
 9. hedersomnämnande

  he`dersomnämnande subst. ~t ~n ORDLED: heders--om-nämn-and-et
  Svensk ordbok
 10. nyssnämnda

  nyss`nämnda adj., maskulinum nyssnämnde ORDLED: nyss--nämn-da
  Svensk ordbok