1. omnämnande

  omnämnande [åm`-] subst. ~t ~n ORDLED: om--nämn-and-et
  Svensk ordbok
 2. urinämne

  uri`nämne subst. ~t ORDLED: ur-in--ämn-et
  Svensk ordbok
 3. onämnbar

  o`nämnbar adj. ~t ORDLED: o--nämn-bar
  Svensk ordbok
 4. benämna

  benäm´na verb benämnde benämnt, pres. benämner ORDLED: be-nämn-er SUBST.: benämnande, benämning
  Svensk ordbok
 5. förkortning

  förkortning [-kårt´-] subst. ~en ~ar ORDLED: för-kort-ning-en
  Svensk ordbok
 6. sakupplysning

  sa`kupplysning subst. ~en ~ar ORDLED: sak--upp-lys-ning-en
  Svensk ordbok
 7. anspela

  an`spela verb ~de ~t ORDLED: an--spel-ar SUBST.: anspelande, anspelning
  Svensk ordbok
 8. benämning

  benäm´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-nämn-ing-en
  Svensk ordbok
 9. kuriositet

  kuriosite´t subst. ~en ~er ORDLED: kuri-os-itet-en
  Svensk ordbok
 10. förstnämnda

  förs`tnämnda adj., maskulinum förstnämnde ORDLED: först--nämn-da
  Svensk ordbok