1. renommé

  renommé subst. ~et äv. ~t ORDLED: re-nommé-et
  Svensk ordbok
 2. förtiga

  förti´ga verb förteg, förtigit, pres. förtiger ORDLED: för-tig-er SUBST.: förtigande
  Svensk ordbok
 3. invertera

  inverte´ra verb ~de ~t ORDLED: in-vert-er-ar SUBST.: inverterande, invertering; inversion
  Svensk ordbok
 4. förlänga

  förläng´a verb förlängde förlängt, pres. förlänger ORDLED: för-läng-er SUBST.: förlängande, förlängning
  Svensk ordbok
 5. förlängning

  förläng´ning subst. ~en ~ar ORDLED: för-läng-ning-en
  Svensk ordbok
 6. tautologi

  tautologi [tautologi´ el. taftologi´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: tauto-log-in
  Svensk ordbok
 7. ekivok

  ekivok [-vå´k] adj. ~t ORDLED: eki-vok
  Svensk ordbok
 8. nämnd

  nämnd [näm´(n)d] subst. ~en ~er ORDLED: nämnd-en
  Svensk ordbok
 9. uppräkna

  upp`räkna verb ~de ~t ORDLED: upp--räkn-ar SUBST.: uppräknande, uppräkning
  Svensk ordbok
 10. utnämna

  u`tnämna verb utnämnde utnämnt, pres. utnämner ORDLED: ut--nämn-er SUBST.: utnämnande, utnämning
  Svensk ordbok