1. ens

  1ens adv.
  Svensk ordbok
 2. tystnad

  tys`tnad subst. ~en ORDLED: tyst-nad-en
  Svensk ordbok
 3. mäla

  mä`la verb mälde el. mälte, mält, pres. mäler ORDLED: mäl-er SUBST.: mälande
  Svensk ordbok
 4. nominera

  nomine´ra verb ~de ~t ORDLED: nom-in-er-ar SUBST.: nominerande, nominering
  Svensk ordbok
 5. oegentlig

  o`egentlig adj. ~t ORDLED: o--egent-lig
  Svensk ordbok
 6. nolla

  1nolla [nål`a] subst. ~n nollor ORDLED: noll-an
  Svensk ordbok
 7. bråk

  bråk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bråk-et
  Svensk ordbok
 8. egentlig

  egen´tlig adj. ~t ORDLED: egent-lig
  Svensk ordbok
 9. förkorta

  förkorta [-kårt´a] verb ~de ~t ORDLED: för-kort-ar SUBST.: förkortande, förkortning
  Svensk ordbok
 10. reklam

  rekla´m subst. ~en ~er ORDLED: re-klam-en
  Svensk ordbok