1. Gaeta

  Gaeta, stad i provinsen Latina i regionen Lazio, mellersta Italien; 20 900 invånare (2015).

 2. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 3. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 4. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 5. W. Somerset Maugham

  Maugham, William Somerset, 1874–1965, brittisk författare.

 6. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.
 7. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 8. nämnare

  nämnare, matematiskt uttryck under bråkstrecket i ett allmänt bråk.
 9. tekniskt museum

  tekniskt museum, museum som samlar in, dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö med tonvikt på teknik och vetenskap.
 10. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.