1. diskriminationsinlärning

  diskriminationsinlärning innebär att man lär sig reagera eller agera olika på olika stimuli, t.ex. objekt eller situationer.
 2. hammarskifte

  hammarskifte, term som förekommer i några av de medeltida landskapslagarnas byggningabalkar (Upplandslagen, Västmannalagen och Södermannalagen).
 3. hälso- och sjukvårdsforskning

  hälso- och sjukvårdsforskning, tillämpat forskningsområde inriktat på att beskriva, analysera och värdera hälso- och sjukvårdssystemets organisation, funktion och resultat.
 4. mätdon

  mätdon, teknisk anordning avsedd att antingen ensam eller i kombination med annan utrustning användas för mätning.
 5. Hamadan

  Hamadan, Hamadān, huvudstad i provinsen med samma namn, västra Iran, 300 km sydväst om Teheran.

 6. jämvikt

  jämvikt, inom nationalekonomin begrepp som fungerar som ett grundläggande analytiskt hjälpmedel, vanligen definierat som att efterfrågad kvantitet är lika med den utbjudna (marknadsklarering).
 7. Walter Scott

  Scott, Sir Walter, född 15 augusti 1771, död 21 september 1832, brittisk (skotsk) författare.
 8. socialhistoria

  socialhistoria, forskningsfält inom historievetenskapen som anlägger ett socialt perspektiv på de mänskliga relationerna.
 9. standardspråk

  standardspråk, riksspråk , den form av ett språk som i motsats till dialekter och andra varianter är allmänt accepterad och stilistiskt neutral.
 10. integration

  integration, integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process.