1. glömska

  glömska, svårighet eller oförmåga att komma ihåg sådant man tidigare varit med om eller lärt in.
 2. datorvirus

  datorvirus, programdel eller sekvens av kommandon som kopierar sig själv till andra tillgängliga lagrade program eller exekverbara sekvenser.
 3. nyhet

  nyhet, offentliggjort meddelande om något betydelsefullt som tidigare varit okänt: en händelse, en process eller ett tillstånd.
 4. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 5. asteroid

  asteroid, småplanet som går i bana runt solen och som hör till eller har sitt ursprung i asteroidbältet mellan banorna för Mars och Jupiter.
 6. urbanisering

  urbanisering är när allt fler av ett lands eller ett områdes befolkning bor i städer. Urbanisering kan bero på befolkningstillväxt i städerna eller inflyttning till städerna. Oftast beror det på en kombination av dessa.
 7. frälse

  frälse, ursprungligen den enskilde bondens frihet (i motsats till trälens ofrihet) men snart liktydigt med vissa samhällsgruppers frihet från skatter till kronan, ibland också från statlig inblandning.
 8. IT-säkerhet

  IT-säkerhet, samlingsterm för allt som rör säkerhet för data i IT-system.
 9. diffraktion

  diffraktion, fysikaliskt fenomen som innebär att vågor (elektromagnetiska vågor, partikelvågor, vattenvågor, ljudvågor) böjer av vid en skarp kant eller spalt.
 10. kyrkoåret

  kyrkoåret, årets högtider enligt den kristna kalendern.