1. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 2. mod

  mod, förmåga att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå ett viktigt mål.

 3. dubbelmord

  dubb`elmord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dubbel--mord-et
  Svensk ordbok
 4. biomedicin

  biomedicin [bi`- äv. -i´n] subst. ~en ORDLED: bio--med-ic-in-en
  Svensk ordbok
 5. kluster

  klus´ter subst. klustret, plur. ~, best. plur. klustren el. ~na äv. clus´ter clustret, plur. ~, best. plur. clustren el. ~na ORDLED: klustr-et, clustr-et
  Svensk ordbok