1. närbesläktad

  nä`rbesläktad adj. närbesläktat ORDLED: när--be-släkt-ad
  Svensk ordbok
 2. stor andmat

  stor andmat, Spirodela polyrhiza, art i familjen kallaväxter.
 3. kupandmat

  kupandmat, kupig andmat, Lemna gibba, art i familjen kallaväxter.
 4. Lorabid

  Lorabid ®, handelsnamn på lorakarbef, ett antibiotikum som är närbesläktat med cefalosporiner och har bakteriedödande verkan.
 5. turkisk van

  turkisk van, turkisk-brittisk semilånghårig kattras i raskategori II.
 6. dyerma

  dyerma, zarma , nilo-sahariskt språk, närbesläktat med songhai, med ca 2 milj. talare i främst Niger och Nigeria.
 7. nor

  nor, smalt sund mellan två bredare vatten. Ordet, som är närbesläktat med engelskans narrow, är vanligt i svenska ortnamn, t.ex. Nora och Leksands Noret.
 8. thymosin

  thymosin, liksom det närbesläktade thymopoetin ett peptidhormon som bildas i thymus (brässen).
 9. sherente

  sherente, xerente , ge-talande indianfolk i centrala Brasilien, närbesläktat med shavante; antal: ca 1 200 (1993).
 10. violväxter

  violväxter, Violaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 900 arter buskar och vanligen fleråriga örter, ett fåtal ettåriga; några arter är träd eller lianer.