1. lamellbroms

  lamellbroms, en med lamellkopplingen närbesläktad mekanisk broms av grundtypen skivbroms, där man medelst en sats bromslameller har ökat bromsförmågan vid en given ansättningskraft.
 2. permiska språk

  permiska språk, gemensam benämning på de sinsemellan närbesläktade språken komi (se komer) och udmurtiska.
 3. morbillivirus

  morbillivirus, grupp i familjen paramyxovirus.
 4. pantonalitet

  pantonalitet, musikterm: den tonalitet som utgår från ett tonförråd som i princip består av alla den kromatiska skalans toner, men som saknar grundton, tonika – eller omvänt där alla toner kan betraktas som samtidiga tonikor.
 5. menanglevirus

  menanglevirus, virus i familjen paramyxovirus som 1997 i Australien orsakade missbildningar och abort hos dräktiga svin, och feber och influensaliknande symtom hos människor som var i kontakt med svinen.
 6. smultrontunga

  smultrontunga, starkt rodnad tunga med tydligt synliga papiller i samband med scharlakansfeber.
 7. störningsräkning

  störningsräkning, engelska perturbation theory, metod att lösa ett matematiskt fysikaliskt problem genom att utgå från ett närbesläktat problem vars lösning man känner och behandla skillnaden som en störning.
 8. Kongo

  Kongo, Kongo (Brazzaville), stat i Centralafrika.

 9. familj

  familj, rang mellan ordning och släkte inom det biologiska hierarkiska systemet.
 10. Haemoproteus

  Haemoproteus, det vetenskapliga namnet på ett släkte i protozogruppen coccidier.