1. ymp

  ymp, ympkvist, det skott av en oftast vedartad växt som genom ympning fås att växa fast på en annan, vanligen närbesläktad växt.
 2. cisgen

  cisgen (latin cis-), organism som har genetiskt material från en närbesläktad, sexuellt kompatibel art, införd med hjälp av genteknik.

 3. kromoglikat

  kromoglikat, natriumkromoglikat, läkemedel som kan förebygga allergiska symtom, såsom astma, allergisk bindhinneinflammation (konjunktivit), allergisk snuva (rinit) och födoämnesallergi.
 4. Megrelien

  Megrelien, Mingrelien, det historiska namnet på Georgiens och delvis Abchaziens kustområde mot Svarta havet.
 5. östersjöfinska språk

  östersjöfinska språk, en grupp inom de finsk-ugriska språken av sinsemellan tämligen närbesläktade språk som talas runt Finska viken och Rigabukten.
 6. Ale

  Ale, med undertiteln Historisk tidskrift för Skåneland, populärvetenskaplig tidskrift som presenterar studier i Skånes, Hallands och Blekinges arkeologi, historia och därmed närbesläktade ämnen.
 7. differentialdiagnostik

  differentialdiagnostik, metod att avgöra vilken av flera närbesläktade eller likartade sjukdomar som orsakat en viss symtombild eller vissa sjukdomstecken.
 8. sydsniglar

  sydsniglar, Milacidae , familj landlung­snäckor med utbredningscentrum kring Medelhavet.
 9. fakultet

  fakultet, historiskt och i allmänt språkbruk en avdelning av närbesläktade ämnen vid ett universitet eller den lärargrupp (professorsgrupp) som ansvarar för dessa ämnen.
 10. Cerastoderma

  Cerastoderma, det vetenskapliga namnet på ett släkte hjärtmusslor som tidigare placerats i släktet Cardium och som omfattar bl.a. vanlig hjärtmussla, som ofta finns på sandstränder längs västkusten.