1. javanesiska

  javanesiska, javanska, austronesiskt språk med ca 80 miljoner talare (2009), främst på Java och Sumatra.
 2. inavelsdepression

  inavelsdepression, vitalitetssänkning som ofta erhålls hos korsbefruktande organismer efter parning mellan närbesläktade individer.
 3. elakartad katarralfeber

  elakartad katarralfeber, malign katarralfeber, dödligt förlöpande infektionssjukdom hos nötkreatur, bufflar och hjortdjur.
 4. slavey

  slavey, slave, dené, indianfolk som tillhör denégruppen av de athabaskisktalande folken vid Stora Slavsjöns västkust, i Northwestern Territories (med utlöpare i British Columbia och Alberta), Canada.
 5. caprint artrit- och encefalitvirus

  caprint artrit- och encefalitvirus, CAEV, lentivirus i familjen retrovirus.
 6. elektrostatisk skärmning

  elektrostatisk skärmning, anordning som hindrar elektrostatisk störning, men även störning som uppkommer genom kondensatorverkan mellan två elektriska ledare.
 7. kalabrias

  kalabrias (jämför tyska Klaberjasch, Klabberjass, Klabrias, ett ord upptaget ur jiddisch), ett i Europa vida spritt kortspel för två personer, i vilket poäng ska tas genom kombinationer, stick och vissa värdekort.
 8. nung

  nung, taispråk med över 1 miljon talare i norra Vietnam och Laos.
 9. evenki

  evenki, tungusiska, språk inom den tungusiska grenen av de altaiska språken.
 10. Sidney Lanier

  Lanier, Sidney, 1842–81, amerikansk författare, kompositör och flöjtist.