1. näsvis

  nä`svis adj. ~t ORDLED: näs--vis
  Svensk ordbok
 2. dandy

  dandy, en man som väcker uppmärksamhet genom sin överdrivet raffinerade, numera oftast lätt feminina modeklädsel.
 3. nosig

  no`sig adj. ~t ORDLED: nos-ig
  Svensk ordbok
 4. näbba

  näbb`a subst. ~n näbbor ORDLED: näbb-an
  Svensk ordbok
 5. näbbig

  näbb`ig adj. ~t ORDLED: näbb-ig
  Svensk ordbok
 6. frågvis

  frå`gvis adj. ~t ORDLED: fråg--vis
  Svensk ordbok
 7. uppnosig

  upp`nosig adj. ~t ORDLED: upp--nos-ig
  Svensk ordbok
 8. respektlös

  respek`tlös adj. ~t ORDLED: re-spekt--lös
  Svensk ordbok
 9. impertinent

  impertinen´t adj., neutr. ~ ORDLED: im-pert-in-ent
  Svensk ordbok
 10. näbbgädda

  näbb`gädda subst. ~n näbbgäddor ORDLED: näbb--gädd-an
  Svensk ordbok