1. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 2. blåstjärt

  blåstjärt, Tarsiger cyanurus, art i familjen trastfåglar.
 3. Isle of Man

  Isle of Man, ö i Irländska sjön mellan Irland och Storbritannien.

 4. jordmåner

  jordmåner, de delar av jordskorpans ytskikt som under varierande tidsrymder har påverkats av klimat och organismer.
 5. specialpedagogik

  specialpedagogik, dels ett kunskapsområde inom högskolan, dels ett verksamhetsområde inom skolväsendet, jämför specialundervisning.
 6. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 7. Macao

  Macao, portugisiska Macau, speciell adminstrativ region i Kina, 16,9 km2, 650 900 invånare (2016).

 8. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 9. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen, en av ”de fyra ädla sanningarna” enligt den s.k. Benarespredikan, som buddha Shakyamuni ska ha hållit kort efter sin upplysning.
 10. hjortron

  hjortron, Rubus chamaemorus, art i familjen rosväxter.