1. norrländsk

  norrländsk [når´- el. når`-] adj. ~t ORDLED: norr--länd-ska
  Svensk ordbok
 2. norrländska

  norrländska [når`- äv. når´-] subst. ~n norrländskor ORDLED: norr--länd-skan
  Svensk ordbok
 3. långgardin

  lång`gardin subst. ~en ~er ORDLED: lång--gard-in-en
  Svensk ordbok
 4. norröver

  norröver [når´- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: norr--över
  Svensk ordbok
 5. vadlång

  va`dlång adj. ~t ORDLED: vad--lång
  Svensk ordbok
 6. norrbottnisk

  norrbottnisk [når`-] adj. ~t ORDLED: norr--bottn-isk
  Svensk ordbok
 7. norrifrån

  norrifrån [når´- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: norr--i-från
  Svensk ordbok
 8. norrhimlen

  norrhimlen [når`-] subst., best. f. ORDLED: norr--himl-en
  Svensk ordbok
 9. sjalkrage

  sja`lkrage subst. ~n sjalkragar ORDLED: sjal--krag-en
  Svensk ordbok
 10. norrbottniska

  norrbottniska [når`-] subst. ~n norrbottniskor ORDLED: norr--bottn-isk-an
  Svensk ordbok