1. uppnå

  upp`nå verb ~dde ~tt, pres. ~r ORDLED: upp--når SUBST.: uppnående
  Svensk ordbok
 2. norrlandsgränsen

  norrlandsgränsen [når`-] subst., best. f. ORDLED: norr-lands--gräns-en
  Svensk ordbok
 3. norrlänning

  norrlänning [når`-] subst. ~en ~ar ORDLED: norr--länn-ing-en
  Svensk ordbok
 4. tryckvattenreaktor

  tryck`vattenreaktor el. tryck`vattensreaktor subst. ~n ~er ORDLED: tryck-vatt-en(s)--re-akt-or-er
  Svensk ordbok
 5. biklöv

  bi`klöv subst. ~en ~ar ORDLED: bi--klöv-en
  Svensk ordbok
 6. snabbuss

  snabbuss [snab`-] subst. ~en ~ar ORDLED: snabb--buss-en
  Svensk ordbok
 7. norrkvint

  norrkvint [når`-] subst. ~en ~ar ORDLED: norr--kvint-en
  Svensk ordbok
 8. normativ

  normativ [når´- äv. -i´v] adj. ~t ORDLED: norm-at-iv
  Svensk ordbok
 9. norrbottning

  norrbottning [når`-] subst. ~en ~ar ORDLED: norr--bottn-ing-en
  Svensk ordbok
 10. snabbtåg

  snabb`tåg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: snabb--tåg-et
  Svensk ordbok