1. utgång

  u`tgång subst. ~en ~ar ORDLED: ut--gång-en
  Svensk ordbok
 2. djup

  2djup subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: djup-et
  Svensk ordbok
 3. död

  1död adj. dött
  Svensk ordbok
 4. kort

  1kort [kårt´] adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 5. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 6. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok