1. perfluorerade föreningar

    perfluorerade föreningar, perfluorerade ämnen, PFAS, organiska föreningar i vilka alla väteatomer utom de som tillhör funktionella grupper ersatts av fluoratomer.

  2. spårmetoder

    spårmetoder, analyser av spårämnen som i mycket små mängder satts till ett kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt system, och som lätt kan detekteras.
  3. tenn

    tenn, grundämne, i metallisk form känt och använt av människan sedan forntiden.