1. ångström

  ångström, äldre metrisk längdenhet med beteckningen Å, som vanligen användes vid spektroskopi. 1 ångström = 0,1 nanometer = 10 −10 meter.
 2. atomspektroskopi

  atomspektroskopi, undersökning av spektra som emitteras eller absorberas av fria atomer.
 3. nano-

  nano-, måttenhetsprefix med beteckningen n, innebärande faktorn 10 −9 (miljarddel).
 4. sextiljon

  sextiljon, sextillion, en miljon kvintiljoner, 10 36.
 5. täckt vesikel

  täckt vesikel, coated vesicle, proteinhöljd membranblåsa, ca 100 nanometer i diameter, som transporterar membranmaterial i cellen.
 6. Hans Blom

  Blom, Hans, född 1968, fysiker vid Kungliga Tekniska högskolan.
 7. synpigment

  synpigment, ämne i sinnescellerna i ögats näthinna som svarar för de fotokemiska processerna, dvs. omvandlingen av ljusenergiimpulser till kemiska reaktioner, vilka genom att stimulera näthinnans nervceller framkallar impulser i synnerven.
 8. ekvivalentbredd

  ekvivalentbredd, mått på en spektrallinjes styrka i ett spektrum t.ex. från en stjärna.
 9. irradians

  irradians, instrålningstäthet, den elektromagnetiska strålning som per tid och area faller på ett referensplan.
 10. nanofysik

  nanofysik, fysik för objekt som är ungefär 1–100 nm (nanometer) stora och som alltså består av ett relativt begränsat antal atomer (typiskt några tusen), varför även kvantfysikaliska effekter kan uppträda.