1. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.
 2. nanoteknik

  nanoteknik, nanoteknologi, teknik för att tillverka, påverka och hantera material och objekt med minst en dimension i storleksordningen 1–100 nanometer, det vill säga ett begränsat antal atomer.
 3. Balmerserien

  Balmerserien, serie av spektrallinjer i väteatomens spektrum (jämför atomspektroskopi).
 4. upsalite

  upsalite, icke-kristallint, extremt poröst och kraftigt fuktabsorberande material av magnesiumkarbonat.
 5. attraktiva krafter

  attraktiva krafter, krafter mellan två partiklar som tvingar dessa mot varandra.
 6. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 7. GFP

  GFP, grönt fluorescerande protein, protein hos nässeldjuret Aequorea victoria som vid belysning med blått ljus avger grönt ljus.
 8. elektrondiffraktion

  elektrondiffraktion, att en stråle av elektroner böjs av i bestämda riktningar i en kristall.
 9. metamaterial

  metamaterial, konstgjort material med egenskaper som inte finns i naturliga material, t.ex. negativt brytningsindex för elektromagnetiska vågor.
 10. Anders Ångström

  Ångström, Anders Jonas, 1814–74, fysiker, astronomie observator i Uppsala 1843, professor där i fysik 1858–74, en av den spektroskopiska vetenskapens grundare; jämför släktartikel Ångström.