1. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 2. fotonkristall

  fotonkristall, periodisk struktur på mikronivå som är så uppbyggd att ljus som sänds in mot kristallen kommer igenom bara om det har vissa våglängder (färger) men inte om det har andra (”fotonbandgap”).
 3. elektronmikroskop

  elektronmikroskop, en grupp av instrument som på olika sätt kan avbilda föremål i mycket stark förstoring.
 4. färgämneslaser

  färgämneslaser, våglängdsvariabel laser där det aktiva mediet utgörs av ett organiskt färgämne.
 5. ALH 84001

  ALH 84001, meteorit som fått stor betydelse för diskussionen om eventuellt liv på andra planeter, främst Mars.
 6. kolloidalt silver

  kolloidalt silver, silverpartiklar i metallisk form eller silversalt svävande i vatten.
 7. observatorium

  observatorium, anläggning för astronomiska observationer.

 8. röntgenastronomi

  röntgenastronomi, gren av astronomin som studerar elektromagnetisk strålning med fotonenergier i området cirka 0,1–100 keV (kiloelektronvolt), motsvarande våglängderna 10–0,01 nm (nanometer).

 9. MAX IV-laboratoriet

  MAX IV-laboratoriet, till 2010 MAX-lab, Microtron Accelerator for X-rays, acceleratorlaboratorium vid Lunds universitet för forskning med synkrotronstrålning inom fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskap samt för forskning inom acceleratorfysik.
 10. nano-

  nano- förled
  Svensk ordbok