1. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 2. mått

  mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska) storheter.
 3. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 4. kvantprick

  kvantprick, en isolerad, nästan punktformig struktur i halvledarmaterial.
 5. atmosfären

  atmosfären, gashöljet kring jorden.
 6. ultraviolett strålning

  ultraviolett strålning, UV-strålning, elektromagnetisk strålning med våglängd mellan röntgenstrålning och synligt ljus.
 7. ytfysik

  ytfysik, det område av den kondenserade materiens fysik som behandlar elektroniska och strukturella egenskaper för gränsskikt mellan en fast kropp och vakuum.