1. R.K. Narayan

  Narayan, Rasipuram Krishnaswamy, 1906–2001, indisk (engelskspråkig) författare.
 2. nare

  nare, kall, genomträngande blåst.
 3. nares

  nares, anatomisk term för näsöppningar.
 4. Naren

  Naren, sjö i östra Värmland; för belägenhet se landskapskarta Värmland.
 5. Narmer

  Narmer, forntida egyptisk härskare, i inskrifter på bl.a. keramikskärvor och stridsklubbehuvuden daterade till tiden för riksenandet (ca 3000 f.Kr.) omnämnd som kung över ett enat Egypten; namnet förekommer dock inte i kungalängderna.
 6. Narayana

  Narayana, gestalt i hinduistisk religion och mytologi: jämte Nara en vis asket i forntiden som motstod alla erotiska frestelser.
 7. Naraperioden

  Naraperioden, epok i Japans historia (710–794) då landets regeringscentrum mestadels låg i Heijokyo, dagens Nara.
 8. narkomani

  narkomani är detsamma som narkotikaberoende.
 9. Narymskijkedjan

  Narymskijkedjan, berg i östra Kazakstan; för belägenhet se landskarta Kazakstan.
 10. narkosläkare

  narkosläkare, detsamma som anestesiläkare. Se anestesiologi.