1. stelna

  ste`lna verb ~de ~t ORDLED: stel-nar SUBST.: stelnande, stelning
  Svensk ordbok
 2. likna

  li`kna verb ~de ~t ORDLED: lik-nar SUBST.: liknande
  Svensk ordbok
 3. morgon

  morgon [mår`(g)ån] subst. ~en mor(g)nar ORDLED: morgon-en
  Svensk ordbok
 4. slockna

  slockna [slåk`-] verb ~de ~t ORDLED: slock-nar SUBST.: slocknande
  Svensk ordbok
 5. när

  1när adv.
  Svensk ordbok
 6. senare

  2se`nare adj., komp., ingen böjning ORDLED: sen-are
  Svensk ordbok
 7. man

  1man´ subst. ~nen, män ibl. ~nar el. man, best. plur. männen ibl. ~narna ORDLED: mann-en
  Svensk ordbok