1. narkossköterska

  narkossköterska, äldre benämning på anestesisjuksköterska.
 2. narkosyntes

  narkosyntes, annat namn på narkoanalys när den används som behandlingsmetod.
 3. Narmerpaletten

  Narmerpaletten, en 63 cm hög reliefdekorerad sminkpalett av skiffer från tiden för Egyptens enande (ca 3000 f.Kr.), påträffad 1898 vid brittiska utgrävningar i Hierakonpolis, Egypten.
 4. narthex

  narthex, portik eller förhall framför västra ingången i äldre kyrkobyggnader.
 5. Narcissus

  Narcissus, död 54 e.Kr., frigiven slav i kejsar Claudius tjänst, som libertus ab epistulis (ungefär ”kanslichef”) dennes mäktigaste ämbetsman.
 6. narvakulturen

  narvakulturen, jägar- och samlarkultur i Baltikum under yngre stenåldern (3 000-talet f.Kr.), bl.a. kännetecknad av boplatser vid sjöstränder och åar.
 7. Narvabukten

  Narvabukten, bukt i nordöstra Estland; för belägenhet se landskarta Estland.
 8. narrnycklar

  narrnycklar, annat namn på orkidéarten göknycklar.
 9. Narakanalen

  Narakanalen, kanal i sydöstra Pakistan; för belägenhet se landskarta Pakistan.
 10. narcisser

  narcisser, Narcissus, släkte amaryllisväxter med cirka 100 arter fleråriga lökväxter från medelhavsländerna och Mellanöstern.