1. argot

    argot, språkvetenskaplig fackterm för förbrytarspråk, dvs. de kriminellas fackspråk, särskilt ordförrådet.
  2. geriatrik

    geriatrik, läran om sjukdomar hos äldre, vanligen med en nedre åldersgräns vid 65 år.