1. natroncellulosa

  natroncellulosa, kemisk pappersmassa framställd genom kokning med en lösning av natriumhydroxid.
 2. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 3. dowprocessen

  dowprocessen (efter Dow Chemical Co.), ofta använd benämning på en industriell kemisk process vid vilken klorbensen överförs till fenol genom hydrolys med natriumhydroxid vid hög temperatur och i närvaro av en kopparkatalysator.
 4. cellofan

  cellofan, plastfolie som framställs genom behandling av cellulosa med natriumhydroxid och koldisulfid.
 5. natrium

  natrium är en mycket mjuk, silvervit metall.
 6. Fehlings lösning

  Fehlings lösning (efter Hermann von Fehling), en mörkblå lösning av kopparsulfat i vatten innehållande natriumhydroxid och kaliumnatriumtartrat (tartrat är salt av vinsyra).
 7. hydroxider

  hydroxider är kemiska föreningar som innehåller hydroxidjoner, OH -.
 8. vitlut

  vitlut, lösning som används vid kokning av pappersmassa enligt sulfatprocessen.
 9. lösningsentalpi

  lösningsentalpi, den värmemängd som måste tillföras när ett ämne vid konstant temperatur och tryck löses i ett lösningsmedel.
 10. alkalihydroxid

  alkalihydroxid, kemisk förening av en alkalimetall och en hydroxidjon, OH .