1. oxalsyra

  oxalsyra,
  HOOC–COOH, den enklaste organiska dikarboxylsyran.

 2. Leblanc-processen

  Leblanc-processen, en efter Nicolas Leblanc uppkallad industriell framställningsmetod för soda.
 3. stearinsyra

  stearinsyra är en fettsyra som är vanlig i naturliga fetter.
 4. lut

  lut är sedan gammalt en beteckning på basiska vattenlösningar.
 5. natriumkarbonat

  natriumkarbonat, soda, Na 2CO 3, är den näst natriumhydroxid viktigaste industriella natriumkemikalien.
 6. kausticering

  kausticering, metod att framställa kaustiska (etsande) alkalier, t.ex. kaustiksoda (natriumhydroxid), ur milda alkalier, t.ex. pottaska (kaliumkarbonat) och soda (natriumkarbonat), med hjälp av bränd kalk (kalciumoxid) som sätts till en vattenlösning av soda.
 7. sulfonsyror

  sulfonsyror, organiska föreningar innehållande gruppen –SO3H.

 8. myrsyra

  myrsyra, metansyra, HCOOH, färglös vätska med stickande lukt och starkt hudirriterande egenskaper.

 9. aluminium

  aluminium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.
 10. soda

  soda, trivialnamn för natriumkarbonat, Na 2CO 3.