1. lutning

  lutning, behandling med lut, särskilt av torkad fisk (se lutfisk) och kreatursfoder.
 2. tvål

  tvål, rengöringsmedel i fast form som består av natriumsalter av fettsyror och natriumhydroxid.

 3. kalium

  kalium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken K.
 4. fettraffinering

  fettraffinering, olika kemiska och fysikaliska processer med syfte att rena fettråvaror från icke önskvärda beståndsdelar, t.ex. rester av proteiner, fosfatider, metallspår, färg- och luktämnen.
 5. salter

  salter, kemiska föreningar som är uppbyggda av joner.
 6. neutralisation

  neutralisation är när en bas och en syra reagerar kemiskt med varandra och det ämne som bildas är pH-neutralt.
 7. halm

  halm, örtartade växters stam och blad torkade efter skörd.
 8. diskmedel

  diskmedel, kemiskt ämne som sätts till diskvattnet för att underlätta rengöring.
 9. guld

  guld, metalliskt grundämne, den första av människan kända metallen.
 10. natriumklorid

  natriumkloriʹd, koksalt, jonförening med kemisk formel NaCl, som mineral stensalt.