1. arsenik

  arsenik, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 15 (kvävegruppen), kemiskt tecken As.

 2. kvicksilver

  kvicksilver, vid rumstemperatur flytande metalliskt grundämne, tillsammans med zink och kadmium hörande till periodiska systemets grupp 12, zinkgruppen.

 3. August Wilhelm von Hofmann

  Hofmann, August Wilhelm von, född 8 april 1818, död 2 maj 1892, tysk kemist, professor i London 1845–65 (vid College of Chemistry, som 1853 uppgick i Royal School of Mines) och i Berlin 1865–92.
 4. kadmium

  kadmium, grundämne, metall, tillsammans med zink och kvicksilver hörande till periodiska systemets grupp 12, kemiskt tecken Cd.
 5. tenn

  tenn, grundämne, i metallisk form känt och använt av människan sedan forntiden.
 6. cellulosaderivat

  cellulosaderivat, produkter som erhålls genom kemisk modifikation av cellulosa.
 7. reaktionsformel

  reaktionsformel är ett kort och tydligt sätt att beskriva hur en kemisk reaktion sker.
 8. klor–alkaliprocessen

  klor–alkaliprocessen, klor–alkalimetoden, industriell metod för framställning av klor och alkali (oftast natriumhydroxid) genom elektrolys av en koncentrerad alkalikloridlösning, vanligen natriumklorid (koksalt), i vatten.
 9. väte

  väte, hydrogen, gasformigt grundämne, det lättaste och i universum vanligaste av alla grundämnen, kemiskt tecken H, som vätgas H2.
 10. lutetium

  lutetium, grundämne som tillhör lantaniderna i det periodiska systemets grupp 3.