1. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 2. Ned Kelly

  Kelly, Edward ( Ned), 1855–80, australisk bandit.
 3. Ned Beatty

  Beatty, Ned, född 1937, amerikansk skådespelare.
 4. nedbrytare

  nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans, se destruent.
 5. nederbörd

  nederbörd, det vatten som i flytande eller fast form tillförs jordytan från atmosfären.
 6. ned

  ned el. ner adv.
  Svensk ordbok
 7. nederländska

  nederländska, västgermanskt språk som har utvecklats ur i huvudsak västlågfrankiska dialekter med lågsaxiska och nordsjögermanska inslag.
 8. nedskrivning

  nedskrivning, ekonomisk term som innebär att en anläggningstillgång som visar sig ha ett lägre värde än det värde som utgår från tillgångens anskaffningsvärde ska skrivas ned till detta lägre värde.
 9. nedbrytning

  nedbrytning, mineralisering, process i naturen där organiskt material, främst döda växter, svampar, alger och djur, omvandlas till framför allt oorganiska molekyler.
 10. nedskrivning

  nedskrivning, sänkning av en valutas officiella värde, se devalvering.