1. nedströmsprocess

  nedströmsprocess, delsteg i processanläggning för separation, upparbetning eller rening av kemiskt framställda produkter.
 2. nedfall

  nedfall, överföring av partiklar, vätskedroppar eller gaser från atmosfären till jordytan.
 3. Nederluleå

  Nederluleå, församling i Luleå stift, Luleå kommun, Norrbotten (Norrbottens län); 28 831 invånare (2016).

 4. nederbördsmätare

  nederbördsmätare, pluviometer, instrument för mätning av nederbördsmängden.
 5. Nederländska Indien

  Nederländska Indien, officiell benämning på Nederländernas koloniala besittningar i Sydöstasien från 1815 fram till december 1949, då den självständiga staten Indonesien bildades.
 6. Nedre Navarra

  Nedre Navarra, ibland använd benämning på den nordliga del av Navarra som inte ockuperades av Ferdinand II av Aragonien 1512 utan förblev självständig.

 7. nederländska frihetskriget

  nederländska frihetskriget, benämning på det krig under 1500- och 1600-talen som innebar att Nederländerna bröt sig loss från spansk överhöghet.
 8. nederrhenska kretsen

  nederrhenska kretsen, nederrhensk–westfaliska (under 1500-talet även nederländsk–westfaliska) kretsen, enligt den tyska riksförfattningen (ca 1500–1806) en av rikets kretsar, omfattande ett antal territorier längs Rhens nedre lopp.
 9. Nedre justitierevisionen

  Nedre justitierevisionen, från senare delen av 1600-talet förberedande organ åt Justitierevisionen och efter 1789 åt Högsta domstolen (HD).
 10. Nederländska ostindiska kompaniet

  Nederländska ostindiska kompaniet, Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, nederländskt handelskompani, grundat 1602, som hade monopol på kryddhandeln med de så kallade Kryddöarna (Moluckerna) under 1600- och 1700-talen.