1. nedladdningslagen

  nedladdningslagen, detsamma som IPRED-lagen
 2. nedsättningsregler

  nedsättningsregler, bestämmelser i den avtalsrättsliga lagstiftningen som ger försäkringsbolag rätt att reducera försäkringsersättningen när en försäkringstagare inte fullgjort en eller flera förpliktelser i försäkringsavtalet.
 3. nedrustningskonferens

  nedrustningskonferens, konferens i vilken delegationer från olika stater dryftar nedrustningsproblem och arbetar med nedrustningsavtal.
 4. nedtoning

  nedtoning, i film och video en gradvis fördunkling av bilden tills bildrutan är helt svart.
 5. nedisning

  nedisning, kraftig isbildning när regn eller duggregn, i regel i samband med kraftig vind, anlagras på olika typer av föremål vid temperaturer under 0 °C. Den glattis (isbark) som därvid bildas kan orsaka stora problem när isen byggs upp på bl.a. flygplan, fartyg och radiomaster.
 6. nedisning

  nedisning, för nedisning av kontinentmassor på grund av klimatförändringar, se istider och glaciär.
 7. nedblåsning

  nedblåsning, i kärntekniken ett förlopp som kan orsakas av ett kraftigt brott i den primära kylkretsen i en kärnreaktor.
 8. nedkriminalisering

  nedkriminalisering, sänkning av straffnivån för brott, antingen genom justering av brottens straffskalor eller genom lindring av påföljdsbestämningen.
 9. Nederkalix

  Nederkalix, församling i Luleå stift, Kalix kommun, Norrbotten (Norrbottens län); 14 200 invånare (2016).

 10. nedsättning

  nedsättning, juridisk term, minskning, reduktion.