1. nedbrytare

  nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans, se destruent.
 2. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 3. nedbrytning

  nedbrytning, mineralisering, process i naturen där organiskt material, främst döda växter, svampar, alger och djur, omvandlas till framför allt oorganiska molekyler.
 4. nederbörd

  nederbörd, det vatten som i flytande eller fast form tillförs jordytan från atmosfären.
 5. Ned Kelly

  Kelly, Edward ( Ned), 1855–80, australisk bandit.
 6. Nederländska ostindiska kompaniet

  Nederländska ostindiska kompaniet, Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, nederländskt handelskompani, grundat 1602, som hade monopol på kryddhandeln med de så kallade Kryddöarna (Moluckerna) under 1600- och 1700-talen.

 7. nedrustning

  nedrustning, reduktion av försvarsorganisation vad avser kostnader, omfång, materielinnehav eller materielens egenskaper.

 8. nederländska

  nederländska, västgermanskt språk som har utvecklats ur i huvudsak västlågfrankiska dialekter med lågsaxiska och nordsjögermanska inslag.
 9. sur nederbörd

  sur nederbörd, regn eller snö med lägre pH-värde än det naturliga.
 10. Ned Beatty

  Beatty, Ned, född 1937, amerikansk skådespelare.