1. nedslagskrater

  nedslagskrater, krater bildad vid en mindre himlakropps kollision med en större.
 2. nedslag

  nedslag, händelseförloppet när en himlakropp träffar en annan himlakropp.
 3. nedskräpning

  nedskräpning, okontrollerad spridning av avfall i omgivningen.
 4. nedladdning

  nedladdning, hämtning, kopiering av data från en dator eller server till den dator man använder (klient).

 5. nederbördsmätare

  nederbördsmätare, pluviometer, instrument för mätning av nederbördsmängden.
 6. nedkvark

  nedkvark, en av de fundamentala byggstenarna i de starkt växelverkande elementarpartiklarna.
 7. nederländska skolorna

  nederländska skolorna, en något omstridd benämning på flera generationer av nederländska och franko-flamländska tonsättare som fick stort inflytande på musikutvecklingen i Europa ca 1430–1600.
 8. Nederländska Antillerna

  Nederländska Antillerna, nederländska De Nederlandse Antillen, 1954–2010 autonomt område i Västindien, associerat med Nederländerna.
 9. Nedre justitierevisionen

  Nedre justitierevisionen, från senare delen av 1600-talet förberedande organ åt Justitierevisionen och efter 1789 åt Högsta domstolen (HD).
 10. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.