1. lysosomer

  lysosomer, organeller i kärnförsedda (eukaryota) celler som innehåller enzymer med förmåga att bryta ned organiska ämnen.
 2. Ganges

  Ganges, hindi Ganga, Indiens heliga flod, 2 506 km lång.
 3. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 4. frenologi

  frenologi, läran att man kan utläsa en människas karaktär utifrån skallens form.
 5. surt nedfall

  surt nedfall, regn, snö eller nedfallande partiklar med lägre pH-värde än det naturliga.
 6. liv

  liv, egenskap hos organismer som utmärks av bland annat förmåga till fortplantning, ämnesomsättning och energiomsättning samt evolution genom naturligt urval.
 7. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 8. svart hål

  svart hål, himlakropp med ett så starkt gravitationsfält att varken strålning eller materia kan lämna den.

 9. näringskedja

  näringskedja, det stegvisa överförandet av näringsämnen genom en serie olika organismer, där varje led utgör föda för nästa.
 10. nedslag

  nedslag, som jaktterm schaktgrop i gryt.