1. nedisning

  nedisning, kraftig isbildning när regn eller duggregn, i regel i samband med kraftig vind, anlagras på olika typer av föremål vid temperaturer under 0 °C. Den glattis (isbark) som därvid bildas kan orsaka stora problem när isen byggs upp på bl.a. flygplan, fartyg och radiomaster.
 2. nederbördsmätare

  nederbördsmätare, pluviometer, instrument för mätning av nederbördsmängden.
 3. Nederländska Ostindien

  Nederländska Ostindien, annan benämning på Nederländska Indien.
 4. Nederländska Indien

  Nederländska Indien, officiell benämning på Nederländernas koloniala besittningar i Sydöstasien från 1815 fram till december 1949, då den självständiga staten Indonesien bildades.
 5. nederländska frihetskriget

  nederländska frihetskriget, benämning på det krig under 1500- och 1600-talen som innebar att Nederländerna bröt sig loss från spansk överhöghet.
 6. Nedre Fryken

  Nedre Fryken, sjö i södra Värmland; se Frykensjöarna.
 7. toppkonsument

  toppkonsument, organism som befinner sig överst i näringspyramiden, dvs. inte själv utgör byte för någon annan konsument (utom efter sin död, då den bryts ned).
 8. biologisk nedbrytning

  biologisk nedbrytning av växt- och djurrester sker genom verkan av nedbrytande organismer.
 9. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 10. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.