1. nedbrytare

  nedbrytare är svampar, bakterier och smådjur som lever av döda växter och djur.
 2. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 3. producent

  producent är en organism som kan bygga upp näringsämnen.
 4. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 5. nedbrytning

  nedbrytning kallas den process i naturen där organismer sönderdelar och omvandlar organiskt material, döda växter, svampar, alger och djur till oorganiska molekyler.

 6. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 7. konsument

  konsument kallas inom biologin alla växtätande och köttätande djur.
 8. bioackumulation

  bioackumulation innebär att koncentrationen av ett visst ämne i en organism ökar genom att det upptas fortare än det kan nedbrytas, sönderfalla eller utsöndras.
 9. folkhemmet

  folkhemmet, politisk term som vann spridning sedan den använts av den socialdemokratiske ledaren Per Albin Hansson i en riksdagsdebatt i januari 1928 för att beskriva det av socialdemokratin eftersträvade samhället.
 10. näringspyramid

  näringspyramid, figur eller tänkt förhållande som återger proportionerna (biomassan, individantal eller energi) mellan de olika näringsnivåerna ( trofinivåerna) i en näringskedja.