1. saprofyt

  saprofyt är en växt, svamp eller bakterie som lever av dött material, den kallas också nedbrytare, se nedbrytning.
 2. DDT

  DDT, 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan, vitt, kristallint ämne, som är praktiskt taget olösligt i vatten men lättlösligt i de flesta organiska lösningsmedel.
 3. destruent

  destruent, nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans.
 4. Himalaya

  Himalaya, bergskedja i södra Asien som utgör jordens högsta bergssystem och har en längd av ca 250 mil.
 5. berg

  berg, upphöjning av fast berg, vilken kan variera i höjd från några tiotal meter till flera tusen meter.

 6. nekros

  nekros, vetenskaplig term för vävnadsdöd, egentligen celldöd.
 7. peristaltik

  peristaltik, rörelser och sammandragningar i muskulaturen i magsäcken och tarmarna med vilkas hjälp födan transporteras genom mag–tarmkanalen och (i magsäck och tunntarm) blandas med nedbrytande sekret samt restprodukter i tjocktarmen bearbetas.
 8. reningsverk

  reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten.
 9. konsumtion

  konsumtion, inom biologin intag av organiskt material hos sådana organismer som saknar förmåga att själva bygga upp och vidmakthålla sina kroppsvävnader och skaffa sig erforderlig energi genom användning av oorganiska ämnen och energi från solen.
 10. peptidaser

  peptidaser, proteaser , enzymer som spjälkar peptidbindningar i peptider och proteiner.